Utbildning

Vi håller bland annat föreläsningar/workshops om nedanstående,.

> Avancerad träning/Idrottsträning
> Grundläggande Instruktörskurser
> Träning med Bobathbollar
> Fysträning för golf
> Stretchkurser
> Utbrändhet

Massage:

Vi kan beroende på efterfrågan komma ut till företag och klubbar och lära ut grundläggande massageprinciper, tid 2 heldagar!