Nyttigheter - Träning


Fysträning

Träning är ett helhetsbegrepp, där individen blir påverkad av många olika förhållanden och där hela människan utvecklas parallellt.

Grundpelarna inom all fysträning, oavsett idrott består av uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, samt koordination. För att vi skall kunna utveckla en optimal fysik för en specifik idrott, måste vi finna rätt balans mellan dessa egenskaper för just den grenen/sporten.

Uthållighet:
Människans förmåga att arbeta med relativt hög intensitet under en längre tid. Denna egenskap är grundläggande för all idrott, och en egenskap som är vital i alla uthålliga sporter.

Snabbhet:
Människans förmåga att förflytta kroppen, eller delar av kroppen med maximal hastighet. Reaktion, acceleration, max fart, samt snabbhetsuthållighet är de egenskaper som vi kan räkna in i snabbhet

Styrka:
Människans förmåga att utveckla kraft med ett givet motstånd. Max styrka, max muskelvolym, explosivitet, uthållig styrka är de viktigaste faktorerna här

Rörlighet:
Muskelns förmåga att fritt kunna röra sig i hela sin naturliga rörelsebana. Men samtidigt skydda leden från att belastas i ett ytterläge.

Koordination:
Förmågan att samordna kroppsrörelser i förhållande till varandra och till omgivningen.

När du har balans på alla dessa komponenter i förhållande till din idrott, vet du att din kropp är redo för att prestera toppresultat!