Friskvård

Att ha personal sjukskriven kostar pengar - det vet alla. Att en sliten och stressad personal presterar mindre är också en verklighet! Aldrig tidigare har så många varit långtidssjukskrivna och ohälsan så stor, sorgligt men sant.

Ca 2/3 av alla sjukskrivningar på de flesta arbetsplatserna är orsakade av smärtor i rygg, nacke och axlar i form av tex musarm, huvudvärk, ischias, mm, och kostar både företaget och samhället mycket pengar och kompetensförlust. Att lösa problemet med sjukskrivningar och smärtstillande eller antiinflammatoriska läkemedel är inte hållbart i längden.
De flesta av dessa åkommor orsakas av bl.a. långvariga ensidiga rörelser, dålig hållning, statisk belastning, stress samt dålig fysisk kapacitet. Ytterligare en stor bidragande faktor till ohälsa är den tyvärr alltmer utbredda bristfälliga kosthållningen som medför fler negativa konsekvenser; framför allt innebär dåliga matvanor försämrad läkningskapacitet och sänkt immunförsvar.

Vare sig ni redan märkt av problemet på Er arbetsplats eller hittills varit lyckligt besparade så kan Ni genom att sätta in förebyggande åtgärder både minska frånvaron och motverka framtida problem som följd av stress och monotont arbete!

Ett företag som satsar på personalens välbefinnande och hälsa ökar trivseln och motivationen hos de anställda, och blir därmed inte sällan belönat med ökad produktivitet och vinst som följd. Dessutom innebär ett angenämt arbetsklimat med bra personalförmåner att företagets blir ett attraktivt val vid nyrekrytering.

Det är här Vi kan hjälpa Er!

BodyTech,Sthlm erbjuder ett stort antal lösningar, allt ifrån massage på företaget till gruppträning hos Er. Vi använder oss enbart av utbildade och diplomerade/ certifierade terapeuter. Vi har även ett bra kontaktnät som innefattar allt från sjukgymnast och kiropraktor till psykolog.

Genom att sätta in behandlingen i tid kan många av de problem och symptom som leder till problem och sedan kanske även till sjukskrivning motverkas! Vi hjälper Er gärna med att välja rätt alternativ för just Ert företag!