Behandlingsformer

Massage:

Vi ger både förebyggande och akuta behandlingar. Vi ger också råd, tips, uppmuntran samt motivation på vägen till tillfrisknandet.

Klassisk Massage
Vi kommer till Er med den utrustning som behövs, det enda Ni behöver stå för är ett rum där behandlingen kan ske!
Behandlingen sker liggande på bänk och är oftast i form av en halvkroppsmassage (rygg & nacke). Behandlingen består av både ytliga och djupgående grepp och syftar till att släppa på spänningar och öka blodgenomströmningen i muskulaturen för att föra bort slaggprodukter.
Behandlingen tar ca 20-30 min

Energi Massage
Vi kommer till Er med den utrustning som behövs, det enda Ni behöver stå för är ett rum där behandlingen kan ske!


Kiropraktik
Vi kommer till Er med den utrustning som behövs, det enda Ni behöver stå för är ett rum där behandlingen kan ske!
En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (justering), men även annan manuell behandling och massage förekommer. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.


Avdragsgill behandling

Behandling hos massör och leg. kiropraktor kan inrymmas i begreppet förebyggande behandling och rehabilitering.

Enligt 32 § 3 b kommunalskattelagen (1928:370), KL, är en anställds förmån av förebyggande behandling eller rehabilitering skattefri för den anställde. Skattefriheten förutsätter att arbetsgivaren kan visa att han är skyldig att svara för sådan behandling enligt lagen om allmän försäkring eller att han kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta.
Skattefriheten förutsätter således att en bedömning görs för varje enskild individ.

Företagets avdragsrätt
Enligt anvisningspunkt 34 till 23 § KL får arbetsgivare göra avdrag för kostnad för arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder om arbetsgivaren ska svara för dem enligt lagen om allmän försäkring eller om han kan visa att rehabiliteringen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta förvärvsarbeta. Avdrag får även göras för kostnader för förebyggande behandling, om den skatteskyldige kan visa att behandlingen har ett sådant syfte-

Enligt regeringsbeslut 1992:120 §2 är friskvård avdragsgill med marknadsanpassad summa 5000:-/anställd/år.